Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum


In het Woonzorgcentrum met 75 woongelegenheden, zoeken we steeds naar een antwoord dat aansluit bij je individuele wens.
Assistentiewoningen

Assistentiewoningen


In onze 9 assistentiewoningen is er de mogelijkheid tot zelfstandig wonen en kan je indien nodig een beroep doen op onze hulp.
Kortverblijf

Kortverblijf


In de vorm van kort- of tijdelijk verblijf kunnen wij je ondersteunen als er nood is aan tijdelijke opvang. Wij beschikken hiervoor over 9 kamers.
Dagverzorgingscentrum

Dagverzorgingscentrum


In het dagverzorgingscentrum De Meander ontvangen we ouderen die thuis wonen en die nood hebben aan ondersteuning, dagbesteding, revalidatie of opvang.
Buurtcoach

Buurtcoach


De buurtcoach is actief aanwezig in de buurt en werkt verbindend om de onderlinge betrokkenheid tussen buurtbewoners te onderhouden en te stimuleren.
We proberen zo weinig mogelijk te denken vanuit regels. Als we met jou praten en naar je luisteren, bedenken we samen wel wat hier en nu nodig is. Wat jij zelf kunt en zelf wil, is voor ons het vertrekpunt van alles.
Nottebohm care
Jij bent voor ons een waardevol mens. We willen zien dat je hier een goed leven kan leiden, een leven dat past bij wie jij bent.

Contact